Sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, kuris pateikia prekių užsakymą www.hipika.lt. Naudotis parduotuve ir joje pirkti turi teisę fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės.

1.2. Pardavėjas – www. hipika.lt internetinė parduotuvė.

1.3. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www. hipika.lt prekių užsakymą.

1.4. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymą, jeigu jis nėra susipažinęs su taisyklėmis ir su jomis nesutinka. Susipažinimas ir sutikimas su Taisyklėmis patvirtinamas užsakymo pateikimo metu.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galioja užsakymo peteikimo momentu.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.hipika.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas privalo pateikti šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

2.2 Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo metu pateiktus duomenis.

2.3. Pardavėjas patvirtina, kad Jūsų pateikti duomenys yra saugomi nuo trečiųjų asmenų ir bus naudojami tik Pardavėjo ir jo partnerių, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant www.hipika.lt parduotuvės administravimą bei prekių pristatymą. Mes garantuojame, kad Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, nesusijusiems su mūsų parduotuvės administravimu ar tiesioginių užsakymų vykdymu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.4. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

3. Apmokėjimas ir prekių pristatymas

3.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo Užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Atšaukiant užsakymą, po to, kai jis yra išsiųstas, grąžiname pinigus išminusavę kurjerio paslaugas - 3 Eur.

3.2. Prekių pristatymo terminas Lietuvoje - 1 - 5 d.d.

3.2.1 Užsakymai apmokėti iki 13 val. išsiunčiami tą pačią darbo diena.

3.2.2 Užsakymai apmokėti po 13 val. išsiunčiami kitą darbo dieną.

3.2.3 Savaitgaliais prekių pristatymai nevykdomi.

3.2.4 Mokankt grynais pinigais Maxima, LP, Narvesen, Perlo mokėjimo sistemose ar banke, apmokėjimas  ir pristatymo laikas gali užtrukti.

3.3 Prekių pristatymas kainuoja 5 Eur, jei Jūsų užsakymo suma viršija 15 Eur, prekių pristatymas Jums nekainuos. Grįžusią siuntą, antrą kartą siunčiant papildomai kainuos 5Eur.

3.4. Prekių pristatymas Pirkėjui:

3.4.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

3.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba Užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas (ar nurodytas kitas asmuo) prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3.4.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

3.4.4. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymo sąlygos“ skyriuje.

3.4.5. Kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, Užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.

3.5. Prekes atsiimant Pardavėjo fizinėse parduotuvėse prekes privalo atsiimti Pirkėjas ar kitas, Užsakymo pateikimo metu nurodytas, asmuo, po to kai Pardavėjas patvirtina, kad Užsakymas jau yra paruoštas.

3.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

3.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

4. Prekių keitimas ir grąžinimas

4.1. Jeigu prekė Jums netinka, per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos praneškite mums apie savo ketinimą grąžinti prekę (nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį) elektroniniu paštu info@hipika.lt ir išsiųskite ją sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu.

4.2. Atgal priimamos prekės tik originalioje nepažeistoje pakuotėje (nepraradusios prekinės išvaizdos).

4.3. Grąžinant prekę būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

4.4. Pardavėjas grąžins Pirkėjui pinigus per 1-2 dienas nuo grąžintos prekės gavimo. Transporto (pristatymo/grąžinimo) išlaidos negrąžinamos (5eur).

4.5. Už prekės grąžinimą atsakingas Pirkėjas. Prekių grąžinimas organizuojamas per Venipak siuntų tarnybą arba pristatant į "Hipika" parduotuves Pirkėjo pasirinkimu.

4.6. Pirkėjo teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr.258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustartyta tvarka.

UAB „Hipika“

Banko sąskaita: LT514010042500042059;

Įmonės kodas: 133832151

PVM mokėtojo kodas: LT338321515

Bankas: Luminor Bank AB